ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de klant (hierna “u“ genoemd) plaatst bij Fenix Outdoor E-com AB hierna “Fenix” of “wij” genoemd op Fenix/Hanwag Online (ook wel de “website” genoemd).

1.2. Fenix Outdoor E-com AB is het E-handel bedrijf van Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB is het moederbedrijf van Hanwag GmbH.

1.3. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen zonder aankondiging vooraf. De versie van de voorwaarden die op uw bestelling van toepassing is, is de versie op de website ten tijde van het plaatsen van uw bestelling.

1.4. De contracttaal is Engels.

2. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

2.1.  De prijzen en aanbiedingen op de website gelden op het moment dat ze verschijnen, tenzij andere specifieke voorwaarden op de website genoemd worden. Prijzen in winkels, catalogi en online kunnen van elkaar verschillen.

2.2.  Ondanks het feit dat we er alles aan doen om alle details te laten kloppen, zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten in prijzen of drukwerk of spelfouten.

2.3.  De prijzen die online staan, zijn inclusief de verplichte BTW maar exclusief verzendkosten. Voor meer informatie betreffende het bedrag voor de verzendkosten, verwijzen wij u naar de verzendinformatie.

2.4.  Alle bestellingen die via onze Online Shop worden gedaan zijn vrijgesteld van BTW-teruggave.

3. BESTELLEN

3.1. Alleen personen ouder dan achttien jaar kunnen een bestelling plaatsen. Bovendien mag de bestelling niet worden geplaatst voor commerciële activiteiten of een eigen bedrijf van uzelf of een derde partij . De levering van goederen vindt alleen in kleine hoeveelheden plaats.

3.2. Elke ingezonden bestelling vormt een aanbieding om merchandise van ons te kopen. Bestellingen moeten door ons worden goedgekeurd.

3.3. Als u uw bestelling heeft geplaatst en ons uw e-mailadres heeft gegeven, krijgt u een e-mail met een orderbevestiging. Deze ontvangstbevestiging is geen acceptatie van uw bestelling maar informeert u alleen dat uw bestelling is ontvangen.  Er wordt geen koopcontract opgemaakt tot we het bestelde product naar u verzenden. 

3.4. Mochten we om enige reden niet in staat zijn uw bestelling uit te voeren, laten we u dat zo snel mogelijk weten. Als de betaling voor een bestelling is verwerkt en we de betaling voor de bestelling al hebben geaccepteerd, wordt deze teruggestort met de betaalmethode die u had gekozen.

4. LEVERING

4.1. We streven ernaar de levertijd zo kort mogelijk te houden.

4.2. Orders die in het weekend en op nationale feestdagen worden geplaatst, zullen de volgende werkdag worden verwerkt. Wij richten ons erop uw bestelling te leveren binnen de geschatte tijdsduur, maar vertragingen kunnen optreden. Natuurlijk heeft u het recht uw bestelling te annuleren, als de levering is vertraagd.

4.3. Binnen afzienbare tijd nadat uw bestelling is bevestigd, ontvangt u een e-mail als orderbevestiging met de details van uw bestelling. U kunt altijd de status van uw bestelling nakijken door in te loggen op uw Account of naar de pagina Order Status te gaan.

4.4. Lees onze Verzendinformatie door voor meer informatie en de mogelijke verzendmethoden.

5. RECHT OP ANNULERING

Indien u van gedachten verandert of niet volledig tevreden bent met uw aanko(o)p(en), dan kunt u zonder opgave van reden uw bestelling annuleren of retourneren vanaf de dag dat u uw bestelling geplaatst heeft tot en met 14 dagen na ontvangst van het bestelde, door middel van een schriftelijke kennisgeving en het retourneren van de goederen of eenvoudigweg door de goederen te retourneren. Wij zullen deze aanko(o)p(en) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending restitueren, op voorwaarde dat de goederen in deugdelijke staat zijn. Hier vindt u de wettelijk vereiste instructie over voorwaarden en gevolgen van het recht op herroeping.

6. BETAALMETHODEN

U kunt zelf beslissen hoe u voor de artikelen wilt betalen. Er is een aantal verschillende betaalopties om uit te kiezen. Lees onze Betaalinformatie.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen die bij u zijn afgeleverd blijven eigendom van Fenix tot de betaling is voldaan. Zo lang het eigendomsrecht nog niet officieel op u is overgegaan, bent u verplicht de artikelen met de grootste zorg te behandelen.  Indien de geleverde artikelen in beslag zijn genomen of op enige andere manier door een derde partij zijn onderschept, dient u ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren.

8. KLEUREN

Fenix kan niet garanderen dat de kleuren van de producten volledig werkelijkheidsgetrouw worden weergegeven. Dit komt omdat de kleuren die u ziet, afhankelijk zijn van het soort computer dat u heeft, de instellingen van uw computer en van de internetbrowser die u gebruikt.

9. GARANTIE

9.1. We bieden een garantieperiode van 2 jaar aan die ingaat met de ontvangst van de artikelen. Gedurende deze tijd zullen we alle fouten verhelpen die onder de wettelijke garantieverplichting vallen. U kunt vragen om het verhelpen van de fout of de levering van een foutloos artikel, hoewel het recht om te kiezen kan worden beperkt door de bestaande wettelijke voorwaarden.

Indien het niet mogelijk is voor vervanging te zorgen, kunt u ervoor kiezen om het koopcontract te ontbinden. De garantie is niet van toepassing op beschadigingen die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik of het gevolg zijn van normale slijtage.

9.2. In geval van een goedgekeurde klacht vergoeden wij de kosten van de retourzending.

9.3. Om uw recht op garantie te doen gelden en een vooruitbetaald verzendlabel te ontvangen, kunt u contact opnemen met onze customer service hier of telefonisch 0046 (0)660-490820.

9.4. Let op dat we alleen artikelen accepteren die zijn gekocht bij onze online winkel.

 10. TRANSPORTSCHADE

In het geval van beschadigingen tijdens het transport, dient u zichtbare beschadiging direct te melden aan de vervoerder die het pakket bij u heeft bezorgd; PostNord voor Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden of UPS voor alle andere landen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van onze onachtzaamheid.

11.2. Maar, wij:

  • accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van uw gebruik van de website;

  • garanderen niet welke inhoud en diensten op de website beschikbaar zullen zijn. Alle inhoud en diensten op de website worden geleverd in hun huidige staat en op basis van beschikbaarheid; of

  • garanderen niet dat de website ononderbroken beschikbaar en in volledig bruikbare staat zal zijn of dat de informatie op de website zelf vrij is van fouten of omissies (wij zullen echter zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is alle redelijke inspanningen betrachten om fouten of omissies te verbeteren, zodra ze onder onze aandacht zijn gebracht).

11.3. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade in verband met deze overeenkomst wordt beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

11.4. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om uw wettelijk rechten te beïnvloeden.

12. OVERMACHT

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen volgens deze voorwaarden, als de vertraging of de fout wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt. Dergelijke gebeurtenissen zijn, zonder enige beperking, uitvallen van infrastructuur, interventie door overheden, oorlog, burgerlijke onrust, kaping, brand, overstroming, ongeval, storm, staking, bezettingen, terroristische aanvallen of industriële acties die ons of onze leveranciers treffen.

13. PRIVACYBELEID

Wij hebben een Privacybeleid waarin is vastgelegd hoe Fenix uw persoonlijke gegevens verwerkt en beschermt. Lees ons Privacybeleid.

14. FACTORING

Fenix behoudt zich het recht voor om facturen die zijn vervallen en samenhangen met geleverde artikelen aan een derde toe te wijzen en te verpanden.

15. COPYRIGHT EN OVERIGE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het ontwerp van deze website en alle teksten, tabellen, informatie, inhoud en ander materiaal dat op deze website staat of dat van deze website kan worden gedownload, zijn beschermd door copyright, handelsmerken en andere wetten en mogen niet worden gebruikt, behalve zoals toegestaan in deze Algemene Voorwaarden of met onze uitdrukkelijke vooraf gegeven schriftelijke toestemming.

16. SLOTBEPALINGEN

16.1. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de Zweedse wetgeving en enige geschillen die optreden zullen uitsluitend worden beslecht door de Zweedse rechtbank.

16.2. Indien een van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank of raad voor geschillen, blijven de overige Voorwaarden gelden.